Persbericht halfjaarcijfers 2023

Metro integratie verloopt voorspoedig, verbetering ebit uit operatie. 

De omzet van de Groep over het eerste halfjaar 2023 bedroeg € 1.403 miljoen, een toename van 24,2% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. In 2022 kenden we een grote eenmalige boekwinst op de verkoop van ons belang in Smeding. Gecorrigeerd voor boekwinsten nam de ebitda met € 5 miljoen toe naar € 54 miljoen. De nettowinst over het eerste halfjaar bedroeg € 1 miljoen.

Koen Slippens, CEO
“De omzetontwikkeling in de eerste jaarhelft laat zich wat moeilijk duiden door grote verschillen in de vergelijkingsbasis met 2022. In de eerste weken van 2022 was er nog sprake van een COVID lockdown, waarna het voorjaar
gekenmerkt werd door mooi weer. Daarentegen had 2023 een relatief koud en verregend voorjaar. Toen in mei dit jaar het mooie voorjaarsweer begon zagen we een duidelijke positieve kentering in de omzet- en resultaatontwikkeling. De impact van inflatie op omzet, brutowinst en kosten was groot.

Ons beeld op de markt in Nederland en België, op basis van de afgelopen maanden, is dat de consument zijn weg naar de horeca nog steeds goed vindt. De bestedingen blijven op peil en de markt groeit. Dat is grotendeels gedreven door prijs, want volumes in de markt staan onder druk. Bij Sligro Food Group zien we de volumes toenemen door aanwas van nieuwe klanten, het voller maken van bestaande klanten, mede vanuit ons partnership met Heineken, en in België door de acquisitie van de voormalige Metro locaties. In beide landen winnen we opnieuw marktaandeel."

Klik hier voor het volledige persbericht >>>